Khi trẻ bị ọc sữa, trớ sữa – Cách điều trị trớ sữa

Trẻ bị ọc sữa(trớ sữa) là một việc gây rất nhiều hiểu lầm và tốn kém nơi các bà mẹ. Thấy con bị ọc sữa ( trớ sữa ), người mẹ đinh ninh con bệnh đem đến các thầy thuốc, nếu không lạnh bụng cũng đẹn.

Tôi xin nói thật một điều để quý bà mẹ nhớ là trẻ sau khi bú no mới ọc sữa. Lý do ọc sữa là bú quá no, cho trẻ nằm xuống. Không phải trẻ bị bệnh gì cả.

Sau khi cho trẻ bú xong, ẵm hơi đứng lên khoảng 15-20 phút, rồi để trẻ nằm xuống thì không bao giờ bị ọc sữa. Quý bạn nào không tin, cứ uống nước thật lo, nằm xuống thì có hiện tượng nước trào lên cuống thực quản, nếu không ngồi lên, có thể ói ra nước.

Muốn trẻ hết óc sữa, sau khi cho bú phải ẵm hơi đứng, ít nhất 15 phút, mới để nằm xuống.

 

Leave a Reply