YOGA TẠO SỰ THUẦN-NHẦT CHO MỘT ĐỜI SỐNG MỚI

Khi bạn đã thấm nhuần sâu sắc các quy tắc của YOGA, bạn sẽ có một hướng-dẫn viên cho phép bạn cải thiện và triển nở cái “tôi” của bạn về thể chất, tinh thần và đạo đức, để là một người hoàn mỹ hơn trên ba lãnh vực ấy.

thực hành Yoga

 

Bạn sẽ học hỏi để biết rõ trí óc, thân thể bạn và những uẩn khúc sâu thẳm nhất của chính bạn cũng như bạn rất quen thuộc với bàn tay của bạn vậy. Bạn sẽ biết kiểm soát ý chí của bạn cũng như bạn kiểm soát một cử chỉ của ngón tay út bạn.

Trong khi bạn sẽ tiến tới dần từng bước một, trong sự nghiên cứu học hỏi YOGA, trước tiên ở giữa đám sương mù rồi càng ngày càng thấy ánh sáng, bạn sẽ nhận thấy mọi sự biến chuyển ở trong người bạn. Các người khác cũng quan sát rõ những biến chuyển ấy : bạn sẽ vui sướng, thích thú về những phản ứng của họ.

Thân thể bạn hình như trẻ hơn vì nó SẼ trẻ hơn. Trí óc bạn hình như hăng hái hơn, hoạt động hơn vì nó sẽ được giải thoát khỏi những

mặc cảm, sợ hãi. Các viễn ảnh của bạn về tương lai sẽ vui tươi hơn. Tại sao ? Vì chính ra, về thể chất, tinh thần và đạo đức bạn sẽ trở nên một sinh vật thuần nhất.

Hiện nay, những sự xung kích về thể chất, trái tim, khối óc của bạn lôi kéo bạn tứ tung về mọi phía. Hình như bạn bị phân thây !

Do sự phân đôi tư tưởng, suy xét cả hai phương diện, chắc chắn là bạn sẽ phục tòng những dục vọng của thân thể, nhượng bộ những sự thèm muốn có hại, phạm những “sự bậy bạ” trong khi hoàn toàn biết rõ là mình lầm lỗi ; óc bạn đã bảo cho bạn biết điều đó. Bạn nghe thấy tiếng nói của óc nhưng bạn không theo nó. Bạn không thể làm thế nào khác hơn là nô lệ cho những sự xung động, thúc giục của bạn. Một khi đã trở thành tín đồ của YOGA, thân thể, trái tim và khối óc bạn sẽ cùng đi theo một chiều duy nhất.

Bạn không còn phải là một người bất thường, hay thay đổi, dễ bị ảnh hưởng. Bạn sẽ không còn là nạn nhân những nỗi ưu tư, lo ngại vẫn vơ. Bạn sẽ bóp nghẹt mọi sự suy nhược, thay đổi tính nết thình lình của bạn.

Bạn sẽ là chủ-nhân-ông của chính bản thân bạn.

Chỉ nguyên sự tự-kỷ ám-thị và sự tập thể dục không thể nào cung cấp cho bạn sự giải phóng tuyệt đối này.

Các nhược điểm của tự-kỷ ám-thị tóm tắt trong câu văn trích dẫn của đại thi hào Anh SHAKESPEARE (1564-1616) :     “Những lời nói của tôi bay đi. Những tư tưởng của tôi ở lại trái đất”.

Tự-kỷ ám-thị không hề biết đến sự kiện là khối óc cần phải được sửa soạn trước khi sự ám-thị hành động, y như một hạt giống, muốn nảy mầm, cần phải có một chỗ đất thuận lợi.

Có một kỹ thuật rõ rệt của YOGA về sự sửa soạn ấy để biến đổi bãi cát kém phì nhiêu và khô héo của sa mạc thành một mảnh đất màu mỡ.

Cũng như môn thể dục, dù luyện tập chăm chỉ đến đâu chăng nữa, không thể nào cải thiện được cá tính của bạn và cũng không có ảnh hưởng gì đến đấy cả.

Nhưng có lẽ bạn còn hơi ngần ngại, thận trọng vì lý do tín ngưỡng của bạn ?

Những kỷ luật về đạo đức, tinh thần và vật chất đều chung cho nhiều tôn giáo hay triết học ; chính là vì chúng đều có chung một nguồn gốc : Đông-phương, cái nôi của các tôn giáo và các nền văn-minh.

Trong việc thực hành mọi tôn giáo, phải chăng có sự yêu cầu các tín đồ cầu nguyện, hoặc là ở nhà hay là tại các nơi đền đài, miếu mạo dành riêng cho công dụng ấy ? Vả lại, cầu nguyện là thế nào ? Ngoài mục đích tuyệt luân về tinh thần, phải chăng cầu nguyện còn là một sự nghỉ ngơi về vật chất lẫn tinh thần vì thường thường nó đòi hỏi sự bất động và sự tập trung tư tưởng vào THƯỢNG-ĐẾ, óc khép chặt lại trong thời gian đó, không để cho các sự ngoại lai lọt vào ?

Phải chăng cũng như sự ăn chay, thụ trai sẽ mang đến cho thể chất, theo đúng kỳ hạn, sự nghỉ ngơi cần thiết ? Và nếu YOGA gợi ra cho các tín đồ đông-phương một kỷ luật về tôn giáo, thời sự thích ứng với hoàn cảnh tây-phương để cải thiện bạn về thể chất, tinh thần và đạo đức, chỉ có thể là hướng dẫn bạn trên con đường tốt để lành-mạnh hóa bản thân.

Các viễn ảnh về kết quả do sự giáo huấn của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp cho bạn một cái nhìn khái quát làm cho bạn ước ao theo đuổi đến cùng, như một du khách nhìn kỹ mảnh đất mới hiện ra trước khi quyết định bước chân vào đấy.

Bây giờ chúng ta hãy từ giã những quan niệm đại cương để nghiên cứu kỹ càng hơn những vấn đề cần thiết cho sự xét mình của chúng ta.

Leave a Reply